oferta warsztatów:

Tańce Kresów Wschodnich (poziom +1 / +2)

Kresy Wschodnie to ziemie rozciągnięte pomiędzy Wilnem i Lwowem w granicach II Rzeczpospolitej. Był to swoisty tygiel kulturowy i etniczny, bogaty m.in. ze względu na wspólne zamieszkiwanie tych terenów przez ludność polską, rosyjską, ukraińską, białoruską, litewską, niemiecką, żydowską, czeską, węgierską, romską, rumuńską i tatarską. Na terenach tych znajdziemy bardzo interesujące melodie i tańce miejscowe bądź importowane, które uległy na Kresach przekształceniu przybierając formy inne niż ich pierwowzór. Umilały one życie zarówno Polakom jak i innym narodowościom zamieszkującym te tereny. Zatem prócz najbardziej znanych wśród Polaków polki, walca, krakowiaka, mazurka, nauczymy się także m.in. kozaka, podespanego, karapeta, układowego walca Aleksander, jabłoczko, kochaneczkę czy karapeta.