oferta warsztatów:

Tańce górali bukowińskich (poziom +1 / +2)

Górale ci wywodzą się etnicznie z grupy górali śląskich z okolic Żywca i Cieszyna, którzy opuścili jeszcze w XVI w. rodzinne strony i osiedli w okolicach miasta Czadca (Čadca w dzisiejszej Słowacji). Na początku XIX w., w związku ze zmianami ekonomicznymi i przeludnieniem wsi beskidzkich, niektórzy z nich ruszyli z falą osadników kolonizujących obszary karpackiej Bukowiny i na wschodnich kresach Austro-Węgier zakładali polskie wsie.

Po II wojnie światowej znaczna ich część powróciła do Polski w ramach repatriacji ludności polskiej. Nie osiedlono ich jednak w Beskidzie, a na tzw. Ziemiach Odzyskanych, gdzie, mimo odmiennych warunków życia i gospodarki, kultywowali swoje tradycje jako tzw. „górale z nizin”.

Do dziś zachowali niezwykłą kulturę, w której widoczne są elementy śląskie i małopolskie, a także zapożyczenia z rdzennych kultur Bukowiny. Tańce są żywe i radosne. Część jest prosta, niektóre jednak wymagają niezłej kondycji, jak to bywa tańcach góralskich. Uczyć się będziemy m.in. harkana, syrbę, ciobana, które zostały zaadoptowane przez Górali Czadeckich od bukowińskich Rumunów. Prócz nich pojawią się także takie tańce jak aniela, kosa, grożony, zajonczek, kozak i polka glazyr.