Znajdź lekcje: Jest figuralnym tańcem ludowym powstałym na podstawie obserwacji tańców dworskich. Taniec ten pochodzi z regionu górali pienińskich. W innych regionach bardziej znany jest pod nazwą „krzyżok” lub „krzyżak”, wywodzącą się od sposobu tańczenia, gdzie pary...