Kosa

Kosa to taniec tzw. „żniwny”, nazywany również tańcem kosiarzy. Wywodzi się z tradycyjnych tańców bukowińskich wykonywanych przez Górali Czadeckich. Jest to taniec bardzo dynamiczny, dwuczęściowy, grany w metrum 4/4. Najbardziej rozpoznawalnym układem tanecznym, od którego taniec wziął swoją nazwę, jest „naśladowanie” przez tancerzy koszenia zboża. W tańcu mężczyzna staje się „kosiarzem”, zaś jego partnerka „kosą” (mężczyzna „zarzuca” kobietą niczym kosą).

Warto wspomnieć o pochodzeniu tańca. Kosa jest przykładem tańca charakterystycznego dla górali określanych w literaturze przedmiotu mianem czadeckich, których jednak właściwiej należałoby określać góralami bukowińskimi. Sami górale wprost nawiązują do tej nazwy (np. zespół „Watra” z Brzeźnicy), podobnie zresztą jak do określeń urobionych od nazw miejscowości zamieszkiwanych przez ich przodków przed 1945-46 rokiem (np. pojańczycy).

Społeczność ta jest pochodzenia śląsko-małopolskiego, a znaczna jej część przez pewien czas zasiedlała dolinę Kysucy i Pohorele na terenie obecnej Słowacji, aby następnie w ramach habsburskiej akcji kolonizacyjnej z początku XIX wiek dać się przesiedlić na teren rumuńskiej Bukowiny.

Po drugiej wojnie światowej część górali bukowińskich poddało się repatriacji zasiedlając kilka wsi na historycznym Dolnym Śląsku. Pobyt na Bukowinie, w środowisku wieloetnicznym odcisnął piętno na tradycjach społeczności, stanowiących interesujące połączenie elementów kultury karpackiej z elementami tańców przesiedleńców z różnych części imperium habsburskiego. Dobrym przykładem jest kosa, taniec, który oryginalnie znany jest z kilku regionów w dzisiejszej Rumunii.