Drąg

Drąg jest tańcem charakterystycznym dla Podgórzan Gorlickich, zaliczanym do jednych
z najstarszych z tego regionu. Składa się z dwóch części. Tańczony był głównie po I wojnie światowej we wsi Łużna koło Gorlic. Nazwa tańca pochodzi od słów przyśpiewki towarzyszącej zabawie – tancerki pytają, tancerze odpowiadają:

„Skąd idziesz? – Z łąk.
Co niesiesz? – Drąg.
A jaki? – Grabowy,
Na panny, na wdowy.
Drąg ci to drąg. (x2)”

Drąg jest przykładem tańca krótkiego o umiarkowanym tempie granym w metrum ¾,
z zastosowaniem tylko jednej melodii. Tańczony jest zazwyczaj w dowolną ilość par po obwodzie koła. Elementem charakterystycznym drąga jest stopniowanie siły akcentów w pierwszym fragmencie tańca oraz przenoszenie złączonych dłońmi rąk z biodra tancerza na biodro tancerki. Drugi fragment natomiast stanowią obroty w miejscu, które wykonywane są krokiem dreptanym.
A. Haszczak, Folklor taneczny ziemi rzeszowskiej, COK, Warszawa 1989, s. 303.

Scenariusz i reżyseria – Bogumiła Zgorzelska i Piotr Zgorzelski

Kierowniczka Produkcji – Justyna Pankiewicz

Prowadzenie lekcji tańca – Bogumiła Zgorzelska i Piotr Zgorzelski (Akademia Tańca Tradycyjnego)

Tancerze – Bogumiła Zgorzelska, Piotr Zgorzelski, Karolina Chabiniak-Gąseska, Anna Chabiniak, Janusz Garnek, Marek Kargol

Muzyka – melodia tradycyjna „Harkan” w wykonaniu zespołu ZAWIERUCHA (Marcin Drabik, Kacper Malisz, Piotr Zgorzelski)

Zdjęcia – Daniel Kiermut

Dźwięk – Mikołaj Kiciak

Reżyseria światła – Paweł Wójcik

Kierownik planu – Marcin Kuropatwa

Montaż, kolor korekcja, grafika – Daniel Kiermut

Konsultacja przy montażu – Piotr Zgorzelski

Stylizacja – Bogumiła Zgorzelska

Nagrania zrealizowano w „Studio 99” w Warszawie (wrzesień – listopad 2020 roku)

Produkcja Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Akademią Tańca Tradycyjnego;

Projekt realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.