Warsztaty taneczne
Akademii Tańca Tradycyjnego

To co chcemy Wam zaproponować podczas naszych warsztatów moglibyśmy nazwać tańcem popularnym, który wykonywany był dawniej przez dużą część społeczeństwa, zarówno na wsi jak i w mieście. Daleko mu do stylizowanych, opracowanych, form scenicznych.

Dzięki nim będziecie mogli zatańczyć dużą część polskich tańców tradycyjnych, zabaw i gier tanecznych, które wykonuje się w korowodach, po okręgu, w parach, trójkach oraz większych układach tanecznych. Opanujecie zasady tańca w metrum nieparzystym – na trzy (rytmy mazurkowe) oraz w metrum parzystym na dwa (rytmy polkowe).

Bardzo ważnym elementem naszych spotkań będzie nabycie umiejętności orientacji przestrzennej, umiejętność współpracy z pozostałymi tańczącymi oraz umiejętność improwizowania w tańcu, dzięki którym możliwe jest spontaniczne wyrażanie swoich emocji poprzez różnego rodzaju maniery wykonawcze oraz ozdobniki tak charakterystyczne dla dawnych niestylizowanych form tańca.

więcej

Poza samymi krokami ważne są dla nas relacje międzyludzkie. Dawniej taniec i muzyka były pretekstem do spotkania się z drugim człowiekiem. W tej formule ważne były przeżycia głęboko wewnętrzne, przyjemność bawienia się, wspólnotowego przeżywania i współzawodnictwa. Tego doświadczać będziemy podczas naszych warsztatów. Choć zależy nam na tym by uczestnicy warsztatów opanowali jak najwięcej techniki tanecznej, to również szalenie istotne są dla nas pozytywne relacje miedzy uczestnikami naszych spotkań. Poczucie ludzkiej godności, akceptacji przez innych sprawia, że uczymy się szybciej i łatwiej. Dlatego podczas warsztatów poświęcamy wiele uwagi temu by uczestnicy mogli się rozluźnić, nawzajem poznać i zaprzyjaźnić, gdyż bez tego nie jest możliwa nauka oraz uczestniczenie w tańcu z drugą osobą, z grupą, nie jest możliwa zabawa i wspólne świętowanie oraz bycia razem.

Taniec tradycyjny jest oparty o naturalną motorykę naszego ciała, z jednej strony wspólną dla wszystkich ludzi, a zarazem bardzo indywidualną, z powodu naszej budowy ciała, naszego charakteru oraz naszych doświadczeń życiowych. To sprawia, że taniec tradycyjny jest tak różny u każdego z nas. Dla tego, mimo że podczas warsztatów jesteśmy w grupie, w której uczestniczy wiele osób staramy się traktować każdego bardzo indywidualnie i nie „wkładać” go na siłę w jeden ustalony odgórnie wzorzec. Bardzo zależy nam na indywidualizmie, dzięki któremu taniec potrafi być tak bogaty i dalej może się rozwijać.

Warsztaty przeplatane są ćwiczeniami rytmicznymi i głosowymi, a w przerwach staramy się pokazywać unikalne materiały video dotyczące tańca.

DLA KOGO WARSZTATY?

Nasze warsztaty w zależności od poziomu trudności prowadzimy zarówno dla początkujących jak i osób już mających duże doświadczenie taneczne (poziomy +1 / +2 / +3).

Myślimy, że z naszych warsztatów skorzystają także pedagodzy szkolni i uniwersyteccy, aktorzy, muzycy, animatorzy kultury, muzyko i choreoterapeuci, którzy poznając nowe możliwości pracy z ciałem, nowe techniki taneczne charakterystyczne dla tradycyjnych form tanecznych, niescenicznych, pogłębią swoją wiedzę i umiejętności taneczne, a także zdobędą wiedzę dotyczącą metodyki nauczania polskich tańców ludowych w formach niescenicznych, pozyskają także materiał taneczny do wykorzystania we własnej pracy zawodowej.

Chcemy pokazać, że polska tradycja taneczna jest inspirująca i może być dla każdego.
Optymalny czas trwania warsztatów to dwie 3-4 godzinne sesje w ciągu dwóch dni (łącznie 6-8 godzin).

Warsztaty prowadzone są przy muzyce z płyt lub z udziałem muzyków/kapel.

tel. 608438585
email: taniectradycyjny.pl@gmail.com

https://www.youtube.com/channel/UCKFo2TIFrMfp0pJmdFBkyng/videos
https://vimeo.com/169936899
https://www.youtube.com/watch?v=3vMxcV12nUM

dostępne warsztaty stacjonarne:

Ciało w tradycyjnym rytmie

oferta warsztatów: kontakt, harmonia, wspólnota, komunikacja, improwizacja na przykładzie polskich tańców tradycyjnych ( dla aktorów i tancerzy zajmujących się tańcem współczesnym, klasycznym, eksperymentalnym - różny stopień zaawansowania) Prócz nauki konkretnych...

Ozdobniki w tańcu (poziom +2 / +3)

oferta warsztatów: Ozdabianie tańca przytupami było wielce poważane w dawnej manierze wykonawczej, ktoś kto dobrze przytupywał do rytmu był uważany za dobrego tancerza. Ten rodzaj ozdabiania będzie właśnie tematem naszych spotkań. Wbrew potocznemu mniemaniu w tańcu...

Tańce Kresów Wschodnich (poziom +1 / +2)

oferta warsztatów: Kresy Wschodnie to ziemie rozciągnięte pomiędzy Wilnem i Lwowem w granicach II Rzeczpospolitej. Był to swoisty tygiel kulturowy i etniczny, bogaty m.in. ze względu na wspólne zamieszkiwanie tych terenów przez ludność polską, rosyjską, ukraińską,...

Tańce górali bukowińskich (poziom +1 / +2)

oferta warsztatów: Górale ci wywodzą się etnicznie z grupy górali śląskich z okolic Żywca i Cieszyna, którzy opuścili jeszcze w XVI w. rodzinne strony i osiedli w okolicach miasta Czadca (Čadca w dzisiejszej Słowacji). Na początku XIX w., w związku ze zmianami...

Mazurek freestyle (poziom +1 / +2 / +3)

oferta warsztatów: Dziś odbiorcami wiejskiej muzyki i tańców nie są już, jak kiedyś, chłopi, lecz głównie miejska inteligencja, która nigdy nie miała do czynienia z wiejskim stylem życia i wiejskimi normami obyczajowymi. Współczesny świat, współczesny sposób życia...

Radomskie obery (poziom +1/ +2 / +3)

oferta warsztatów: Radomszczyna słynie z szalonych, tańczonych w parach przez kilkanaście minut ogrywanych, improwizowanych mazurków i oberków potocznie nazywanych Oberami. Na początku warsztatów nauczymy się tradycyjnych kroków wiejskich mazurków, oberków oraz...

Tańce miejskie z pierwszej połowy XX w. (poziom+1/+2 )

oferta warsztatów: W Warszawie i w jej okolicach - podobnie jak w innych miastach II Rzeczpospolitej - nowinki muzyczne importowane z zagranicy, docierające do słuchaczy poprzez płyty, nuty, a także radio i kino, ścierały się z miejscowym folklorem tanecznym. Tańczono...

Korowody/ trojaki / krzyżoki, polskie tańce układowe (poziom +1/+2)

oferta warsztatów: Przenikanie i zapożyczenia z kultury dworskiej, miejskiej i wiejskiej, zmiana charakteru dawnych tańców wojennych, rytualnych, magicznych z obrzędowych, na powszechne i zabawowe, większa mobilność ludzi, migracje zarobkowe, wojny i mody oraz zmiana...

Tańce o rytmach dwumiarowych (poziom +1 / +2 / +3)

oferta warsztatów: W Polsce tańców o rytmach parzystych oraz tańców w których część melodii grana jest w rytmie na dwa jest bardzo dużo. Tylko na samym Podkarpaciu mamy kilkanaście odmian polek. Podczas naszych warsztatów opanujemy podstawowe kroki do wielu odmian...

Garnitury z kujawiaka (poziom +2 / +3)

oferta warsztatów: Kujawiaki to tańce piękne, romantyczne i dumne ale zarazem także bardzo trudne. Charakterystyczne dla nich tempo rubato sprawia, że tańcząc tancerze poruszają się w specyficzny „oddychający” sposób. Choć znane w całej Polsce historycznie związane są...

Mazurkowo – polkowe abc (poziom +1 / +2)

oferta warsztatów: Podczas warsztatów opanujemy w stopniu podstawowym kroki oraz zasady obowiązujące w niescenicznych formach tańca tradycyjnego, tak aby tańczenie nie sprawiało Wam trudności i dawało jak najwięcej przyjemności. Prócz różnego rodzaju ćwiczeń mających...