oferta warsztatów:

Mazurkowo – polkowe abc (poziom +1 / +2)

Podczas warsztatów opanujemy w stopniu podstawowym kroki oraz zasady obowiązujące w niescenicznych formach tańca tradycyjnego, tak aby tańczenie nie sprawiało Wam trudności i dawało jak najwięcej przyjemności. Prócz różnego rodzaju ćwiczeń mających na celu wasze roztańczenie podczas warsztatów pojawią się różne proste tańce, które zatańczymy dzięki poznanym wcześniej krokom.

Nauczymy się tańczenia w korowodach, w parach, trójkach, tańczenia po kole, po liniach oraz wirowania w parach, a także używania różnego rodzaju prostych ozdobników zarówno w tańcach o metrum nieparzystym (rytmy mazurkowe) jak i o metrum parzystym (rytmy polkowe).

Opanowanie tych kroków i tanecznych zasad pozwoli Wam cieszyć się tańcem na miejskich i wiejskich potańcówkach, a wszystko to przy zachowaniu charakterystycznych cech stylu i manier wykonawczych. Nasze warsztaty pomogą Wam przełamać lęk i tremę przed tańczeniem w ogóle, oraz – co bardzo ważne – przed tańczeniem z drugim człowiekiem w parze lub grupie. Warsztaty wyrobią w Was poczucie rytmu oraz płynność i lekkość w tańcu.

Podczas warsztatów tańczyć będziemy do melodii z różnych regionów Polski. W ramach spotkań warsztatowych zostaną zaprezentowane także materiały video dotyczące tańca i muzyki tradycyjnej.