oferta warsztatów:

Mazurek freestyle (poziom +1 / +2 / +3)

Dziś odbiorcami wiejskiej muzyki i tańców nie są już, jak kiedyś, chłopi, lecz głównie miejska inteligencja, która nigdy nie miała do czynienia z wiejskim stylem życia i wiejskimi normami obyczajowymi. Współczesny świat, współczesny sposób życia warunkuje, jak się poruszamy, jak się zachowujemy. Oczywiście przekłada się to również na język tańca. To z niego bierze się styl nazwany przez nas Mazurek Freestyle.

Mazurek Freestyle to nowa formuła tańczenia polskich tańców tradycyjnych, zwłaszcza w metrum nieparzystym. By ją opanować nauczymy się umiejętności płynnego tańczenia „po wiejsku na trzy” w parze. Bazą Mazurka Freestyle są kroki i sposób tańczenia radomskich oberów. Podczas warsztatów rozwiniemy nasze umiejętności w zakresie płynnego tańczenia w parze wraz ze stosowaniem ozdobników podpatrzonych u wiejskich tancerzy mistrzów jak również u współczesnych tancerzy.

Na tej bazie zaczniemy improwizować i rozwijać poznane formy wzbogacając je o ozdobniki taneczne zaczerpnięte z innych niż polska tradycji tanecznych, głównie naszych europejskich sąsiadów, wzbogacając tym samym nasze mazurki i oberki o nowe formy choreotechniczne.

Taniec jest żywą materią i podobnie jak 100 czy 200 lat temu w sposób naturalny ulega ciągłym zmianom, rozwija się, choć oczywiście proces ten współcześnie jest o wiele szybszy niż dawniej. Poprzez zapożyczenia i twórczą inwencję tradycyjne tańce i muzyka ulegają naturalnej metamorfozie. Tak jak zmienia się język, którym posługujemy się na co dzień, tak zmieniać się i rozwijać się będzie nasz taniec, który choć w duchu i stylu dawnych mazurków i oberków będzie „gadać” we współczesny sposób.