oferta warsztatów:

Korowody/ trojaki / krzyżoki, polskie tańce układowe (poziom +1/+2)

Przenikanie i zapożyczenia z kultury dworskiej, miejskiej i wiejskiej, zmiana charakteru dawnych tańców wojennych, rytualnych, magicznych z obrzędowych, na powszechne i zabawowe, większa mobilność ludzi, migracje zarobkowe, wojny i mody oraz zmiana relacji damsko-męskich, sprawiły, że na przestrzeni ostatnich kilku stuleci byliśmy świadkami rozkwitu olbrzymiej ilości tańców, w których istotną rolę zaczęły odgrywać ściśle określone układy i formy przestrzenne.

Tańce wykonywane w korowodach, w parach po kole w ściśle określonym porządku, w trójkach czy też w cztery pary lub w ich wielokrotność, zaczęły odgrywać istotną rolę podczas wiejskich i miejskich potańcówek. Część z nich już zanikła i znamy je tylko z opisów, część zachowała się jeszcze w tańcach i zabawach dziecięcych, jeszcze inne są obecnie wykonywane w formach opracowanych dla publiczności na przeglądach i festiwalach.

Współcześnie coraz częściej powracają one na „wiejsko-miejskie” potańcówki ciesząc coraz liczniejsze grono ich odbiorców. Korowody w liniach i w parach, kontra, krzyżoki, trojaki oraz dwu lub trzyczęściowe tańce w parach, czyli tańce układowe z różnych regionów Polski są tych warsztatów.

Dużą część z nich zatańczymy dzięki poznanym krokom mazurkowym i polkowym, część będzie wykonywana krokiem chodzonego lub krakowiaka, a w jeszcze inne będziemy tańczyli krokiem wiejskich walczyków.