oferta warsztatów:

Ciało w tradycyjnym rytmie

kontakt, harmonia, wspólnota, komunikacja, improwizacja na przykładzie polskich tańców tradycyjnych ( dla aktorów i tancerzy zajmujących się tańcem współczesnym, klasycznym, eksperymentalnym – różny stopień zaawansowania)

Prócz nauki konkretnych kroków i tańców ideą warsztatów jest przekazanie aktorom i tancerzom zajmującym się na co dzień tańcem współczesnym, klasycznym, eksperymentalnym, szeregu doświadczeń związanych z polskimi tańcami tradycyjnymi w formach niescenicznych, z istniejącym w nich językiem harmonii, wspólnotowości, komunikacji, improwizacji oraz ekspresji.

Warsztaty uwidocznią właściwości różnych zjawisk ruchowych wynikających z relacji pomiędzy partnerami w parze, pomiędzy poszczególnymi osobami w grupie, relacji tworzących się w całej zbiorowości tańczących oraz relacji pomiędzy muzykami i tancerzami oraz tancerzami i obserwatorami zewnętrznymi tych działań.

Podczas warsztatów zmierzać będziemy do sytuacji, w której nabyte umiejętności posługiwania się językiem ruchu wynikającym z polskich tańców tradycyjnych –  Mazurka, Oberka, Kujawiaka, Krakowiaka, Wiwata, Polki – będą punktem wyjścia do wspólnej lub indywidualnej ekspresji ruchowej, improwizacji, a tym samym do częstszego ich stosowania we współczesnej praktyce aktorskiej i tanecznej.