Ciało w tradycyjnym rytmie

Ciało w tradycyjnym rytmie

oferta warsztatów: Ciało w tradycyjnym rytmie kontakt, harmonia, wspólnota, komunikacja, improwizacja na przykładzie polskich tańców tradycyjnych ( dla aktorów i tancerzy zajmujących się tańcem współczesnym, klasycznym, eksperymentalnym – różny stopień...
Ciało w tradycyjnym rytmie

Ozdobniki w tańcu (poziom +2 / +3)

oferta warsztatów: Ozdobniki w tańcu (poziom +2 / +3) Ozdabianie tańca przytupami było wielce poważane w dawnej manierze wykonawczej, ktoś kto dobrze przytupywał do rytmu był uważany za dobrego tancerza. Ten rodzaj ozdabiania będzie właśnie tematem naszych spotkań....
Ciało w tradycyjnym rytmie

Tańce Kresów Wschodnich (poziom +1 / +2)

oferta warsztatów: Tańce Kresów Wschodnich (poziom +1 / +2) Kresy Wschodnie to ziemie rozciągnięte pomiędzy Wilnem i Lwowem w granicach II Rzeczpospolitej. Był to swoisty tygiel kulturowy i etniczny, bogaty m.in. ze względu na wspólne zamieszkiwanie tych terenów przez...
Ciało w tradycyjnym rytmie

Tańce górali bukowińskich (poziom +1 / +2)

oferta warsztatów: Tańce górali bukowińskich (poziom +1 / +2) Górale ci wywodzą się etnicznie z grupy górali śląskich z okolic Żywca i Cieszyna, którzy opuścili jeszcze w XVI w. rodzinne strony i osiedli w okolicach miasta Czadca (Čadca w dzisiejszej Słowacji). Na...
Ciało w tradycyjnym rytmie

Mazurek freestyle (poziom +1 / +2 / +3)

oferta warsztatów: Mazurek freestyle (poziom +1 / +2 / +3) Dziś odbiorcami wiejskiej muzyki i tańców nie są już, jak kiedyś, chłopi, lecz głównie miejska inteligencja, która nigdy nie miała do czynienia z wiejskim stylem życia i wiejskimi normami obyczajowymi....